Practitioner

The Practitioner API provides the NPI, name, gender, and status (active or inactive) of individual healthcare providers. This API functions in accordance with R4 FHIR specification.


URL


Sample Request

curl -X GET \
https://fhir.humana.com/api/Practitioner \
curl -X GET \
https://fhir.humana.com/api/Practitioner \

Sample Response

{
  "resourceType": "Bundle",
  "id": "dbc8501a5e314fe8b0647cdf1711f99a",
  "meta": {
    "lastUpdated": "2021-06-29T14:23:30.1512272+00:00"
  },
  "type": "searchset",
  "link": [
    {
      "relation": "next",
      "url": "https://fhir.humana.com/api/Practitioner?ct=W3sidG9rZW4iOiIrUklEOn5hY0k1QUxwV0pPRlFqaWdCQUFBQUNRPT0jUlQ6MSNUUkM6MTAjSVNWOjIjSUVPOjY1NTUxI1FDRjo3I0ZQUDpBZ2lpQkFBQUFDUUFBQjhGQUFDQUt3QUFvZ1FBQUFBa0FBREVBRkNPQ29Bb2dBaUFQSUJpZ0RlQUhvQklnREtBQ29CTWdCR0FLSUZoQUJDUU1vQ3ZneitBWElCUWdDV0FQSUV1Z0M2QTBvQXJnSXVBbm9BNmdKRUFBR0F3Z0VXQVc0QzNnQytBa1FGQUlEbUFBSUQrZ0cyQURvQWhBQUFHWUlBeGdDaUFnNENuZ09PQXg0QmtnUUxBQkFJQUlDU0FXSUVTQUNBRUFJQXRnSWVBK29CSmdMdUFpWUJ0Z0dlQUtZRlNnQmlBTUlFVmdDK0FNd0FBSkJBSUFBUndnWmlBRW9BN2dDMkFmNEFzZ0EyQUE0QTVnUEdBQW9Ba2dMV0MxWUIwZ0ZDRWc0Q2pCQUFBQUNRQUFEQUIvNEZzZ0FlQU1ZQjdnYmVCSllBdGdHaUFQSUNDZ0ZJQUJBRVFBaGlBTzRCT2dNYUFyWUU4Z0JpQWJZQWhBU0FFSElDYWdRS0FENEFIZ0FXQUJvQjJnTitBWTRBUGdFK0FnNEM2Z0FpQUlJQ0lnWitBVjRBVWdhMkJUNEVmZ0JHQUVRQVlBSkVBQUJRaEFBQVVKNEFCd0JBRWk0QUJ3RUFRTklDVWdOMkFDb0FsZ01DQVdvQmhnQUtBSTRBaEFFRUFGb0JlZ09xQUFjQVVBQnFBS1lBTWdRbUFENEFCd0JBUUdJQWhBQXdBRTRBb2dFdUFUWUNiZ0I2QUQ0QStnSitBU1lBUGdLNkFFUUFDQVE2Q1c0RkVnSkVBZ0lBN2dCNkFJWUFmZ0tXQVNvSU9nSmFBYUlCZmdFdUJNb0ZGZ0w2QU1ZQXVnQjZBSUlGSmdDaUFXWUJoQUFDRUc0QWxndEdBQllBUkFLQUE3b0FCd0FBa1VZQWdnQmVBTVFBUUVCK0FSb0IwZ0FtQWw0QnNnQUNBWm9EQWdLUUVBQUFBSkFBQUxBQUhnQVdBS29BVmdGQ0FPSURSQUNBSW9nQUFvQUFRWllEbmdJZUFOb0FuZ0NpQVo0RCtnTHFBaFlCTGdhY0VBQUFBSkFBQURnQmx0YTJEV29IdGdFcUFOb0xEZ0tnRUFBQUFKQUFBSEFBUWc0U0FMb0dDZ1ZxSTlvd3dnSXlEZW9CWmlTT0Z4WUFaZzE2RHFRUUFBQUFrQUFBT0FDK0k4b0FLZ1EyTEJvU3FpV0tBcWdRQUFBQWtBQUFFQU9hRk1ySE1CQUFBQUNRQUFBUUFUWnFRaDhZRUFBQ0FLd0FBS2dDT21ET0F3b0JqZzVxRURZQXBnRytBSVlBbGlnT0FmWUFqZ0J1QVRZdUJBUUFKSTRCSmdGdUJ3b0hIQkFBQWdDc0FBQUFDdVlEYWd6bUFBNENjZ0o2QW1vRHlnQ3lBSm9BZmdDR0FmNEJHZ0JFQUlJQlRnSGFBRElBTWdBNkFpb0JIZ0FTQUo0RnJnSDJBOFFBQkJDV0FJWUJjZ0JLQUFZQXpnQjJBYUlBa2dBMkFoSUFoZ0VDQUNZQWFnQkdBRm9BWGdOS0FBWUF1Z0FIQUJDQmtnQ2FBQW9BL2dIT0FRSUJ3Z0ZLQUlRQ0FnUENBZG9BbWdDZUFBSUE3Z0FDQUpZQlFnQXlBem9DeGdKaUFOWUFLZ0JpQUxZQVhnQ09BRUlCSmdHR0FFUUFBS3RpQVBZQVpnRWlBRG9BZmdBMkFPSUJVZ0JFQUFTQWZnRkVBQWdFYmdBcUFLNEFCd0FBbUVvQUJ3SWdBWDRBTWdCZUFISUFxZ0ZlQWZJQXpnQmlBU1lCYWdCQ0FIWUJOZ0d1QU5vQVBnRnlBU29BQWdIT0FBY0FFVUJtQUVvQUZnQWlBTklDdWdCNkFLWUVqZ0JPQU80QVdnSEtBR1lBaWdHdUFVNEFXZ0FlQUJJQkNnQkNBZDRDdmdEQ0FBSUF6Z0JlQU9JQVJBQUVnSTRBeGdIcUFPb0F2Z0dFQUJFQTJnQldBRElBUkFBZ0V2b0FOZ0N5QUc0QkNnQXFBUTRBcWdDR0FONEFJZ0lLQUlJQUpnQkdBQklBRGdBT0FKWUFLZ0dtQUNvQVFnQkNBQ0lBQmdDYUFESUNJZ0FtQUFZQWpnQnlBRElBeEFBSkFZb0FEZ0FXQXJvQkVnRFNBTElBcmdEZUFBb0FoQUNDQWRJQWJnQ21BSFlBY2dBMkFPWUNHZ0Y2QUpZQUN3QUFKQVFBZ2dGV0FBb0FHZ0NhQVY0QkVnQU9BTWdBUUNBSUFWb0FLZ0FXQUtJQXJnR0VBQWdJUmdFaUFBb0RJQkFBQWdDc0FBSklDZjRCaWdBR0FFb0JYZ0pTQUJvQWFnQnlBQThDZ0FBRUFBQVFyZ0RhQWNZQWRnQ1dBRllBemdOU0FCNEF5Z0JhQWFZQVZnR3VBRzRBTWdGaUFBY0FnUUNLQUU0QXdnQU9BSm9CSGdCV0FGWUJwZ0dtQUw0QVhnRnFBTDRBN2dGQ0FBY0NBRUQyQVBJQW9nQU9BQWNBUWdCT0FZZ0FnUVFBUU00QVZnQnFBQXNBREFBZ0FLb0FZZ0RFQWdCQ1pnRjZBUVlCUkFJQWdTWUFUZ0M2QURJQjBnREdBQ0lBR2dDMkFCSUFXZ0JPQUxJQmhBQWdFUllBS2dBSEFnQUZCQUFBVVk0Q0NnRFNBVVlBeGdFT0FjNEFLZ0FDQWRZQkVnQU9BR0lCRWdBeUFLSUFoZ0FIQUNBZ3RnQkdBQW9BVWdNQ0FINEFnZ0FHQUVvQXNnQUtBQTRBSWdIR0FOSUFCZ0JtQU5JQXlBQUlRQUFnYmdLK0FVNEFoQUJBQlpvQThnRDZBRG9BWmdIYUFDb0FTZ0JFQUNnQXBnQ1dBQklBcGdBS0FTSUFCZ0Y2QUg0QUNnRFNBR29BRGdDNkFCb0JEZ0ZLQUFjQUFLRWFBQm9BZGdHT0FHb0J1Z0NLQU40QkdnR2lBSG9CbWdCeUFKNENwZ0VJQWtBQUFCQkVBRUFReGdBaUFsWUFxZ0VPQUZZQmJnUDZBQTRBaEFCQ0FVWUFJZ0JlQUFjQVFBUm1BVTRCdWdDQ0FKSUFUZ0oyQU1vQUJ3QkNBRUlCVGdER0FGWUFPZ0FlQUJJQVZnQ1NBSllCZWdCcUFCNEFaZ0JLQUVJRHJnTmlBWDRBbmdBaUFINEE1Z0RFQUFoQWNnQmFBS1lBOWdBSEFDQVFlZ0FlQUlJQmZnSmlBSUlBUGdDR0FLb0FuZ0J5QWNvQUFnQWVBQ0lBbGdCbUFJNEJ3Z0JFQVFBUkVnQWFBSVFBZ2dDQ0FBSUFxZ0ZXQUl3Q1FBZ0FJQ0FCRWdBeUFPSUFDZ0FDQUM0QWFnQktBT0lBQ3dBQW9CQUFYZ0JTQWQ0QU5nQWlBTzRBTWdDS0FGNEFjZ0NJQVFBZ0FDQ0NBSWdCQUNBQUNXSUFmZ0EyQUNZQUhnQ2FBRVlBS2dGbUFTb0FQZ0QyQUpvQWtnQ1NBQllBaWdFbUFJWUF0Z0E9PSIsInJhbmdlIjp7Im1pbiI6IiIsIm1heCI6IjA1QzE4MCJ9fV0="
    },
    {
      "relation": "self",
      "url": "https://fhir.humana.com/api/Practitioner"
    }
  ],
  "entry": [
    {
      "fullUrl": "https://fhir.humana.com/api/Practitioner/6267699432c3a74bedce346c6dd4cff42ca52f2a7f438646dc69960f1974807e",
      "resource": {
        "resourceType": "Practitioner",
        "id": "6267699432c3a74bedce346c6dd4cff42ca52f2a7f438646dc69960f1974807e",
        "meta": {
          "versionId": "41",
          "lastUpdated": "2021-06-24T21:23:57.014+00:00"
        },
        "extension": [
          {
            "url": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
            "valueCodeableConcept": {
              "coding": [
                {
                  "system": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
                  "code": "Vision"
                }
              ]
            }
          }
        ],
        "identifier": [
          {
            "system": "http://hl7.org/fhir/sid/us-npi",
            "value": "1669893293"
          }
        ],
        "active": true,
        "name": [
          {
            "use": "usual",
            "text": "STEVEN O HUSSAIN OPT.",
            "family": "HUSSAIN",
            "given": [
              "STEVEN",
              "O"
            ],
            "suffix": [
              "OPT."
            ]
          }
        ],
        "gender": "male"
      },
      "search": {
        "mode": "match"
      }
    },
    {
      "fullUrl": "https://fhir.humana.com/api/Practitioner/fdb0f88335dcbad2cf9ae25c1b21a495e6eccbf389578a9e8fd351cb51a4384a",
      "resource": {
        "resourceType": "Practitioner",
        "id": "fdb0f88335dcbad2cf9ae25c1b21a495e6eccbf389578a9e8fd351cb51a4384a",
        "meta": {
          "versionId": "24",
          "lastUpdated": "2021-06-24T21:22:49.192+00:00"
        },
        "extension": [
          {
            "url": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
            "valueCodeableConcept": {
              "coding": [
                {
                  "system": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
                  "code": "Vision"
                }
              ]
            }
          }
        ],
        "identifier": [
          {
            "system": "http://hl7.org/fhir/sid/us-npi",
            "value": "1073948311"
          }
        ],
        "active": true,
        "name": [
          {
            "use": "usual",
            "text": "ORBAL M ANWARI O.D.",
            "family": "ANWARI",
            "given": [
              "ORBAL",
              "M"
            ],
            "suffix": [
              "O.D."
            ]
          }
        ],
        "gender": "female"
      },
      "search": {
        "mode": "match"
      }
    },
    {
      "fullUrl": "https://fhir.humana.com/api/Practitioner/6f8335a466c8c767df351f5b448fa6c0f2d7677850c70d17d442f206a4d4145c",
      "resource": {
        "resourceType": "Practitioner",
        "id": "6f8335a466c8c767df351f5b448fa6c0f2d7677850c70d17d442f206a4d4145c",
        "meta": {
          "versionId": "42",
          "lastUpdated": "2021-06-24T21:21:44.242+00:00"
        },
        "extension": [
          {
            "url": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
            "valueCodeableConcept": {
              "coding": [
                {
                  "system": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
                  "code": "Vision"
                }
              ]
            }
          }
        ],
        "identifier": [
          {
            "system": "http://hl7.org/fhir/sid/us-npi",
            "value": "1225049216"
          }
        ],
        "active": true,
        "name": [
          {
            "use": "usual",
            "text": "CHRISTOPHER P LYONS O.D.",
            "family": "LYONS",
            "given": [
              "CHRISTOPHER",
              "P"
            ],
            "suffix": [
              "O.D."
            ]
          }
        ],
        "gender": "male"
      },
      "search": {
        "mode": "match"
      }
    },
    {
      "fullUrl": "https://fhir.humana.com/api/Practitioner/42a32402fc709f816f0f03d022095cb7630cf1c4deee2795c388daebd7495557",
      "resource": {
        "resourceType": "Practitioner",
        "id": "42a32402fc709f816f0f03d022095cb7630cf1c4deee2795c388daebd7495557",
        "meta": {
          "versionId": "22",
          "lastUpdated": "2021-06-24T21:21:31.732+00:00"
        },
        "extension": [
          {
            "url": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
            "valueCodeableConcept": {
              "coding": [
                {
                  "system": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
                  "code": "Vision"
                }
              ]
            }
          }
        ],
        "identifier": [
          {
            "system": "http://hl7.org/fhir/sid/us-npi",
            "value": "1518107432"
          }
        ],
        "active": true,
        "name": [
          {
            "use": "usual",
            "text": "PETYA T DAMYANOVA O.D.",
            "family": "DAMYANOVA",
            "given": [
              "PETYA",
              "T"
            ],
            "suffix": [
              "O.D."
            ]
          }
        ],
        "gender": "female"
      },
      "search": {
        "mode": "match"
      }
    },
    {
      "fullUrl": "https://fhir.humana.com/api/Practitioner/e9e4a8100c62fb912c444e9d115c81b5b6dfec021c746977db062ad8e423cd17",
      "resource": {
        "resourceType": "Practitioner",
        "id": "e9e4a8100c62fb912c444e9d115c81b5b6dfec021c746977db062ad8e423cd17",
        "meta": {
          "versionId": "42",
          "lastUpdated": "2021-06-24T21:25:40.497+00:00"
        },
        "extension": [
          {
            "url": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
            "valueCodeableConcept": {
              "coding": [
                {
                  "system": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
                  "code": "Vision"
                }
              ]
            }
          }
        ],
        "identifier": [
          {
            "system": "http://hl7.org/fhir/sid/us-npi",
            "value": "1962520387"
          }
        ],
        "active": true,
        "name": [
          {
            "use": "usual",
            "text": "LORI M ANGOTTI O.D.",
            "family": "ANGOTTI",
            "given": [
              "LORI",
              "M"
            ],
            "suffix": [
              "O.D."
            ]
          }
        ],
        "gender": "female"
      },
      "search": {
        "mode": "match"
      }
    },
    {
      "fullUrl": "https://fhir.humana.com/api/Practitioner/89acce59838ea23e9e2ca33b8395997159857f32803351e5a2ef1f0ff463fa0c",
      "resource": {
        "resourceType": "Practitioner",
        "id": "89acce59838ea23e9e2ca33b8395997159857f32803351e5a2ef1f0ff463fa0c",
        "meta": {
          "versionId": "60",
          "lastUpdated": "2021-06-24T21:25:47.307+00:00"
        },
        "extension": [
          {
            "url": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
            "valueCodeableConcept": {
              "coding": [
                {
                  "system": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
                  "code": "Vision"
                }
              ]
            }
          }
        ],
        "identifier": [
          {
            "system": "http://hl7.org/fhir/sid/us-npi",
            "value": "1578978805"
          }
        ],
        "active": true,
        "name": [
          {
            "use": "usual",
            "text": "VANCE P LEWIS O.D.",
            "family": "LEWIS",
            "given": [
              "VANCE",
              "P"
            ],
            "suffix": [
              "O.D."
            ]
          }
        ],
        "gender": "male"
      },
      "search": {
        "mode": "match"
      }
    },
    {
      "fullUrl": "https://fhir.humana.com/api/Practitioner/d1329ef293a9f11af65d1f5f65b7e29ac54a65d6371d99c9532cb89a89c7ab74",
      "resource": {
        "resourceType": "Practitioner",
        "id": "d1329ef293a9f11af65d1f5f65b7e29ac54a65d6371d99c9532cb89a89c7ab74",
        "meta": {
          "versionId": "60",
          "lastUpdated": "2021-06-24T21:25:07.339+00:00"
        },
        "extension": [
          {
            "url": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
            "valueCodeableConcept": {
              "coding": [
                {
                  "system": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
                  "code": "Vision"
                }
              ]
            }
          }
        ],
        "identifier": [
          {
            "system": "http://hl7.org/fhir/sid/us-npi",
            "value": "1336403575"
          }
        ],
        "active": true,
        "name": [
          {
            "use": "usual",
            "text": "LULU M MASSRI O.D.",
            "family": "MASSRI",
            "given": [
              "LULU",
              "M"
            ],
            "suffix": [
              "O.D."
            ]
          }
        ],
        "gender": "female"
      },
      "search": {
        "mode": "match"
      }
    },
    {
      "fullUrl": "https://fhir.humana.com/api/Practitioner/a7885a2ccfdfb6218ce160f8dae59cdd354e888e4f91d873542526172f5bd046",
      "resource": {
        "resourceType": "Practitioner",
        "id": "a7885a2ccfdfb6218ce160f8dae59cdd354e888e4f91d873542526172f5bd046",
        "meta": {
          "versionId": "55",
          "lastUpdated": "2021-06-24T21:22:15.388+00:00"
        },
        "extension": [
          {
            "url": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
            "valueCodeableConcept": {
              "coding": [
                {
                  "system": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
                  "code": "Vision"
                }
              ]
            }
          }
        ],
        "identifier": [
          {
            "system": "http://hl7.org/fhir/sid/us-npi",
            "value": "1386605509"
          }
        ],
        "active": true,
        "name": [
          {
            "use": "usual",
            "text": "DAVID M WEISS O.D.",
            "family": "WEISS",
            "given": [
              "DAVID",
              "M"
            ],
            "suffix": [
              "O.D."
            ]
          }
        ],
        "gender": "male"
      },
      "search": {
        "mode": "match"
      }
    },
    {
      "fullUrl": "https://fhir.humana.com/api/Practitioner/d7bc2dda97dcec41493440d0ace57454b77f51ca431cba0f596f0937eb30a70f",
      "resource": {
        "resourceType": "Practitioner",
        "id": "d7bc2dda97dcec41493440d0ace57454b77f51ca431cba0f596f0937eb30a70f",
        "meta": {
          "versionId": "45",
          "lastUpdated": "2021-06-24T21:24:52.146+00:00"
        },
        "extension": [
          {
            "url": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
            "valueCodeableConcept": {
              "coding": [
                {
                  "system": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
                  "code": "Vision"
                }
              ]
            }
          }
        ],
        "identifier": [
          {
            "system": "http://hl7.org/fhir/sid/us-npi",
            "value": "1518242668"
          }
        ],
        "active": true,
        "name": [
          {
            "use": "usual",
            "text": "JONATHAN R HUGHES O.D.",
            "family": "HUGHES",
            "given": [
              "JONATHAN",
              "R"
            ],
            "suffix": [
              "O.D."
            ]
          }
        ],
        "gender": "male"
      },
      "search": {
        "mode": "match"
      }
    },
    {
      "fullUrl": "https://fhir.humana.com/api/Practitioner/389ea9e62e52cbec85c518f504c980030b1c40112e34b40d182bd033926c5ae0",
      "resource": {
        "resourceType": "Practitioner",
        "id": "389ea9e62e52cbec85c518f504c980030b1c40112e34b40d182bd033926c5ae0",
        "meta": {
          "versionId": "60",
          "lastUpdated": "2021-06-24T21:25:07.502+00:00"
        },
        "extension": [
          {
            "url": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
            "valueCodeableConcept": {
              "coding": [
                {
                  "system": "https://fhir.humana.com/documentation/glossary/DirectoryType",
                  "code": "Vision"
                }
              ]
            }
          }
        ],
        "identifier": [
          {
            "system": "http://hl7.org/fhir/sid/us-npi",
            "value": "1184037285"
          }
        ],
        "active": true,
        "name": [
          {
            "use": "usual",
            "text": "JONATHAN J BOSTER O.D.",
            "family": "BOSTER",
            "given": [
              "JONATHAN",
              "J"
            ],
            "suffix": [
              "O.D."
            ]
          }
        ],
        "gender": "male"
      },
      "search": {
        "mode": "match"
      }
    }
  ]
}